keskiviikko 24. syyskuuta 2014

FY1-kurssin kokeellinen ryhmätyö liikkeen malleista

Lukion OPSin mukaan fysiikan opiskelun tulee kehittää opiskelijan kokeellisen työskentelyn ja yhteistyön taitoja. Fysiikan opetuksen tavoitteina on muun muassa, että opiskelija

  • hankkii ja käsittelee tietoa yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa asiantuntijayhteisön tapaan
  • suunnittelee ja tekee yksinkertaisia mittauksia, kykenee tulkitsemaan ja arvioimaan tuloksia sekä soveltamaan niitä
  • hyödyntää erilaisia tietolähteitä tiedonhankinnassa sekä kykenee esittämään ja julkistamaan tietoja monipuolisella tavalla myös teknisiä apuvälineitä käyttäen 

Testasin FY1-kurssilla opittua kokeellisella ryhmätyöllä liikkeen malleista. Oppilaat saivat itse valita ryhmänsä. Työssä tehtiin mittaus tasaisesta ja kiihtyvästä liikkeestä. Mittauksessa käytettäviä välineitä olivat: pallo, pikkuauto, mitta, teippi, lanka, metallinen kalteva taso ja kellona omat puhelimet. Mittaukset sai tehdä luokassa tai luokan ulkopuolella. Työn aikana oppikirjan ja muiden tietolähteiden (esim. opettaja) käyttö oli sallittua. Ryhmä teki työstä yhteisen raportin. Ohjelmina käytettiin LibreOfficea ja LoggerProta. Valmis raportti palautettiin pdf-muodossa Peda.netiin.


Ennen mittausten aloittamista kerroin arviointiperusteet. Hyvään suoritukseen eli 4/6 pistettä tarvittiin yllä olevan kuvan neljä ensimmäistä kohtaa. Kaksi pistettä lisää sai tekemällä ekstran eli laskemalla jotain mittausten perusteella.

Ryhmien työskentelyä oli hauska seurata. Mittaukset suunniteltiin yhdessä. Eri ideoita punnittiin ja niistä valittiin se, joka vaikutti parhaalta. Liikkeen malleihin liittyviä faktoja tarkistettiin oppikirjasta. Joitakin pieleen menneitä kuvaajia ihmeteltiin opettajalle. Ennen kuin ehdin sanoa mitään ryhmät hävisivät luokasta tekemään mittauksensa uudestaan.

Työraportin laatimisessa tuli uutena asiana taulukon lisääminen tekstiasiakirjaan. Neuvoessani ensimmäistä tähän vaiheeseen päässyttä ryhmää tein samalla ruutukappausvideon raportin alkuosasta. Hetken päästä sain tehdä uuden ohjevideon, koska en ollut noudattanut omia ohjeitani raportin laatimisesta.


Sain arvioitavakseni hyviä ja erinomaisia työraportteja. Kiireisen työviikon takia en ehtinyt kirjoittaa palautteita Peda.netiin. Kiersin läppärini kanssa oppitunnilla kaikki ryhmät ja kerroin samalla raporttia näyttäen minkä pistemäärän annan ja miksi. Jokaisen ryhmän työssä oli jokin erityisen onnistunut kohta, jota sain kehua. Opettajan henkilökohtaisesti antamalla myönteisellä palautteella näytti olevan suuri merkitys oppilaille.

torstai 18. syyskuuta 2014

Voimakuvion piirtäminen LibreOfficella

Tein FY4-kursseilleni esimerkkivideoita voimakuvioiden piirtämisestä. Ohjelmana on LibreOfficen Draw.

Ensimmäisessä esimerkissä on vakionopeudella liikkuvan kappaleen voimakuvio.Toisessa esimerkissä muutin vakionopeudella liikkuvan kappaleen voimakuvion hidastuvan liikkeen voimakuvioksi.Kolmannessa esimerkissä muutin hidastuvan liikkeen voimakuvion kaltevalla tasolla olevan kappaleen voimakuvioksi.
Voimakuvioiden piirtäminen koneella on kokemattomille piirto-ohjelman käyttäjille hidasta. Koneella tehdessä kaikkea aikaisemmin piirrettyä voi kuitenkin hyödyntää, jolloin tekeminen nopeutuu. Rohkeasti kokeilemalla voi piirtämiseen löytyä myös uusia tapoja, joita ei kynä kädessä osannut ajatella.

torstai 4. syyskuuta 2014

Laskutehtävän ratkaisun kirjoittaminen LibreOfficella

FY1-kurssilla on harjoiteltu laskutehtäviä LibreOfficella. LibreOfficen kaavamuokkain Math on osoittautunut oppilaille helppokäyttöiseksi. Kaavamuokkainta voi käyttää valintansa mukaan joko graafisesti tai kaavakielellä. Oma suosikkini on kaavojen kirjoittaminen näppäimistöltä, joka on pienen harjoittelun jälkeen nopeaa.

Esimerkki laskutehtävän ohjevideosta
Numeerisia laskutoimituksia on tehty puhelinten laskimilla, koska koulumme yhteistilaus laskimista ei ole vielä saapunut. Omia malliratkaisuja kirjoittaessani olen käyttänyt eniten TI-Nspire CAS -laskinta. Tänään opin miten GeoGebrasta saa kopitua CAS-rivin LibreOffice kaavana. Juuri tällaista toimintoa kaipasin alkuviikolla yhteen FY7-kurssin malliratkaisuun.

Koeviikolla nähdään miten ykkösiltä sujuu sähköinen vastaaminen laskutehtäviin. Tein oppilaiden toiveesta perustoiminnot sisältävän ohjemonisteen.

EDIT: Ohjetta päivitetty 17.9.2014. Uusi versio on täällä.