maanantai 19. lokakuuta 2015

FY1-kurssin digikoe Peda.netissä

Pidin ensimmäisen jakson koeviikolla FY1-kurssin digikokeen. Ensimmäinen lukiojakso ja kaikille pakollinen fysiikan kurssi vaativat harkintaa käytettävän tekniikan suhteen. Tekniikka ei saa olla liian vaikeaa, mutta sen on mahdollistettava fysiikan osaamisen riittävän monipuolinen testaaminen.

FY1-kurssilla oli käytössä Peda.net oppimisalusta, joten koe oli luontevaa teettää tutulla alustalla. Tavoitteena oli saada kaikki vastaukset luettavaksi selaimessa. Koevastauksia annettiin monivalintoina, lyhyinä vastauksina ja merkintöinä. Merkintä voi sisältää tekstiä, kaavoja, kuvia ja liitetiedostoja.


Oppilaat pitivät eniten tehtävästä, jossa piirrettiin kuvaajia Logger Prolla. Kuvaajat palautettiin liittämällä vastaukseen cmbl-tiedosto. Myöhemmillä kursseilla pyritään käytäntöön, jossa kuvaaja on liitetty vastaukseen kuvana (esim. YO S2015 t2).

Laskutehtävien vastaukset kirjoitettiin LaTeX-koodiupotuksena. Kaavojen kirjoittamisen apuna oli editori (https://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php). Laskutehtävistä pidettiin, koska niissä sai miettiä ja pääsi tekemään monta asiaa. Kukaan ei antanut palautetta kaavojen kirjoittamisen vaikeudesta.   

torstai 1. lokakuuta 2015

TVT FY1-kursseilla 1516

Ensimmäinen työkalu, johon FY1-kurssilla tutustutaan on sähköinen oppimisalusta Peda.net. Kurssisivulla on kurssin edetessä päivittyvä aikataulu, materiaaleja (esim. tehtävien ratkaisut), kyselyitä, sähköisiä tehtäviä ja töitä. Kaikkiin sähköisiin materiaaleihin ja tehtäviin on linkki kurssin aikataulussa.Ensimmäisellä oppitunnilla teetän sähköisen kyselyn opiskelusta ja arvioinnista. Katsomme yhdessä kyselyjen yhteenvedon ja keskustelemme kurssin tavoitteiden kannalta mielekkäistä työskentely- ja arviointitavoista. Monivalinnat ja vastaustekstin kirjoittaminen sujuvat oppilailta ilman neuvontaa. Käytän kyselyitä kurssin aikana oppilaiden ajatusten selvittämiseen. Tekniikan avulla on mahdollisuus saada tietoa samanaikaisesti kaikilta oppilailta. Yhteenvedoista voin poimia asioita tarpeen mukaan lisäkäsittelyyn.


Toimisto-ohjelmistosta LibreOffice käytetään taulukkolaskentaa (Calc), vektorigrafiikkaa (Draw) ja esitysgrafiikka (Impress). Taulukkolaskentaohjelmalla käsitellään mittaustuloksia työstä, jossa tehdään toistokoe pallon putoamisajasta. Vektorigrafiikkaohjelmalla harjoitellaan yksinkertaisen voimakuvion piirtämistä. Koneella piirretään myös kuva aineen rakenteesta. Esitysgrafiikkaohjelmalla tehdään esitys Aurinkokunnan kohteesta. Esitystä tehdessä harjoitellaan myös tiedonhakua ja tekijänoikeuksia. Taulukkolaskenta- ja vektorigrafiikkaohjelmien peruskäyttö käydään lyhyesti läpi ennen tehtävien aloittamista. Esitysgrafiikkaan ei ole tarvinnut antaa ohjeistusta yhteisesti.

Kuvaajien piirtämiseen ja analysoimiseen käytetään Logger Prota. Graafinen esitys hajoitellaan ennen koneella tekemistä millimetripaperille. Ensimmäinen kuvaaja tehdään työstä, jossa määritetään kokeellisesti punnusmateriaalin tiheys. Liikeopin kokeellisissa töissä jatketaan kuvaajien piirtämistä. Ensimmäisen kurssin aikana opitaan kuvaajan piirtäminen annetuista mittaustuloksista, arvojen lukeminen kuvaajalta, kulmakertoimen määrittäminen sekä graafinen derivointi ja integrointi. Logger Prota käytetään myös liiketutkimuksissa puhelimella kuvatun videon analysoimiseen ja ultraäänianturilla tehtäviin mittauksiin.

Yksinkertaisia laskutehtäviä kirjoitetaan LaTeX-koodina. Symboliseen laskentaan tutustutaan wxMaximalla. Molemmat ovat oppilaiden mielestä WAU!FY1-kurssin koe on sähköinen ja se tehdään Peda.netissä. Oppilaiden mieliä rauhoittaa kurssin lopussa tehtävä harjoituskoe. Kurssikokeessa on monivalintatehtäviä, lyhyitä vastauksia, kuvaajien piirtämistä ja analysoimista sekä laskutehtäviä. Vastausten tuottamisessa ei ole ilmennyt teknistä osaamattomuutta.