tiistai 16. joulukuuta 2014

Selaimesta luettavia sähköisiä vastauksia

Sähköisiin fysiikan vastauksiin kirjoitetaan tekstiä ja kaavoja, piirretään kuvia ja laaditaan kuvaajia. Vastausten arviointi sujuu helpoiten, jos tehtävän ratkaisu on nähtävillä selaimessa. FY2-kursseillani on tällä hetkellä käytössä kaksi menetelmää useita elementtejä sisältävään sähköiseen vastaukseen.

Käytän tehtäväalustana Peda.netiä, jonka palautuskansiossa voi valita tiedoston palauttamisen tai merkinnän luomisen. Oppilaat valitsevat itse palauttavatko he pdf-tiedoston vai kirjoittavatko vastauksen selaimessa.Kuvassa on vasemmalla pdf-tiedosto ja oikealla Peda.netin merkintä.


FY1-kurssilla opitaan kirjoittamaan fysiikan vastaus LibreOfficella. Vastaus kirjoitetaan tekstiasiakirjaan, johon kaavat ja laskut kirjoitetaan kaavamuokkaimella Math. Piirrokset tehdään Drawilla ja kuvaajat joko Calcilla tai Logger Prolla. Kuvat ja kuvaajat kopioidaan leikepöydälle ja liitetään tekstiasiakirjaan, joka muunnetaan pdf-tiedostoksi.

FY2-kurssilla harjoitellaan vastauksen kirjoittamista selaimessa Peda.netiin. Kaavat upotetaan vastaukseen LaTeX-koodina, jonka harjoitteluun käytetään Codecogs Online LaTeX Equation Editoria. LibreOfficella ja Logger Prolla tehdyt kuvat ja kuvaajat kopioidaan Paintiin ja tallennetaan png-muodossa. Kuvat lisätään merkintään Lisää kuva -toiminnolla.


maanantai 8. joulukuuta 2014

Digikoeviikko 2/1415

2. jakson koeviikolla pidin digikokeen kolmelle FY1-ryhmälle ja yhdelle FY8-ryhmälle. Koealustana oli Peda.net, jonka lisäksi käytettiin LibreOfficea, Logger Prota ja laskinohjelmia. Kokeet tehtiin lukion atk-luokassa koulun pöytäkoneilla. Osa oppilaista käytti omaa kannettavaansa.

FY1-koe oli kaksiosainen. Sekä A- että B-osassa valittiin neljästä tehtävästä kolme. A-osan vastaukset tehtiin Peda.netiin. B-osan tehtävien vastaukset kirjoitettiin LibreOffice Writerillä. Kuvaajan sai tehdä joko Logger Prolla tai LibreOfficen Calcilla. Piirroksia tehtiin tekstiasiakirjan piirrostyökaluilla ja LibreOffice Draw:lla. B osan vastaukset palautettiin Peda.netiin yhtenä pdf-tiedostona.FY1-kurssin kokeen A-osan ensimmäisessä tehtävässä yhdistettiin fysiikan historian henkilöitä ja saavutuksia. Toisessa tehtävässä piti tunnistaa kuvaajasta liikkeen malli ja perustella valinta. Kolmannessa tehtävässä oli kuusi monivalintaa. Neljännessä tehtävässä selitettiin radioaktiivisuuteen liittyviä käsitteitä ja tulkittiin tehtävässä ollutta aktiivisuuden kuvaajaa. Kokeen B-osan tehtävissä laadittiin kuvaaja, laskettiin, kirjoitettiin lyhyitä vastauksia ja piirrettiin.
FY8-kurssin kokeessa oli pakollinen kahdenkymmenen kohdan monivalintatehtävä, josta sai maksimissaan kymmenen pistettä. Muissa tehtävissä kirjoitettin lyhyitä vastauksia, tehtiin kuvaaja, laskettiin ja piirrettiin. Vastaustavan sai valita vapaasti. Tehtävien ratkaisuihin käytettiin Peda.netin lomakkeita ja merkintöjä, LibreOfficea, Logger Prota ja Paintia. Sallittua oli myös paperille vastaaminen.

2. jakson digikoeviikon päätavoitteena oli selvittää saavatko kaikki FY1-kurssilaiset sähköisen kokeen tehtyä. Tämä tavoite tuli saavutettua, vaikka tyylipisteet jäivät hieman vajaiksi. Muutama oppilas palautti kokeen B-osassa yhden pdf-tiedoston sijaan jopa neljä tiedostoa. Kaikki palautetut tiedostot eivät myöskään olleet pdf-muodossa.  

Abiryhmän kokeneet digikokeiden tekijät testasivat kaavojen ja laskujen kirjoittamista Peda.netin lomakkeen tekstikenttään LaTeX-koodilla. Menetelmää on harjoiteltu 3. jakson alussa FY2- ja FY5-kursseilla ja on kuulemma helppoa. Seuraavalla digikoeviikolla (wuaah!) arviointivaiheessa saattaa olla käytössä pelkkä selain ja taulukkolaskentaohjelma.