keskiviikko 26. marraskuuta 2014

TVT FY1-kursseilla 1415

FY1-kursseilla käytettiin Peda.net-oppimisalustaa, LibreOfficea, Logger Prota ja iPadin Video Physics -ohjelmaa. Ohjelmien käyttöä ei opiskeltu erikseen. TVT-taitoja opittiin fysiikan tehtäviä tehdessä.

Jokaisella ryhmällä oli oma sivu lukion Peda.net-sivuilla. Oppilaat käyttivät lisäksi Peda.netin OmaTila-palvelua, johon sai tehdä vapaasti sähköisiä ratkaisuja tehtäviin. Kurssisivulla oli mm. kurssin aikataulu, oppikirjan tehtävien malliratkaisut, sähköisiä tehtäviä ja testejä.Taulukkolaskentaa harjoiteltiin laskemalla LibreOffice Calcilla mittaustuloksista keskiarvo, poikkeamat ja keskipoikkeama. Mittaustulokset saatiin oppilastyöstä, jossa mitattiin pallon putoamisaika kymmenen kertaa.Kuvaajia tehtiin LibreOfficen taulukkolaskentaohjelmalla ja Logger Prolla. Ensimmäisissä kuvaajissa käytettiin mittaustuloksia työstä, jossa määritettiin punnusmateriaalin tiheys. Logger Pro osoittautui ykköskurssilaisille helppokäyttöisemmäksi.  Myöhemmin kurssilla oppilaat saivat valita käytettävän ohjelman. Kummallakin ohjelmalla tehtiin hyviä kuvaajia.

Laskutehtävien ratkaisuja kirjoitettiin LibreOfficen kaavamuokkaimella Math. Kaavamuokkainta voi käyttää tekstinkäsittelyssä, taulukkolaskennassa, esityksissä ja piirroksissa. Laskutehtävänä harjoiteltiin mm. oman koulumatkan keskinopeuden laskemista.Liikkeen malleja tutkittiin iPadin Video Physics -ohjelmalla. Oppilaat kuvasivat iPadilla pikkuauton tasaista ja kiihtyvää liikettä. Videot analysoitiin merkitsemällä auton paikka kuva kuvalta. Paikan ja nopeuden kuvaajista tehtiin päätelmät liikkeestä.

Arvioitavana ryhmätyönä tehtiin esitykset Aurinkokunnan kohteista. Tehtävään kuului tiedonhaku, lähdeviitteet, kuviin liittyvien tekijänoikeuksien huomioiminen ja diaesityksen laatiminen. Esitykset tehtiin LibreOfficen Impressillä. Valmiiden diaesitysten avulla kerrottiin omasta kohteesta koko ryhmälle.

Voimien vektoriluonnetta ja yhteenlaskua harjoiteltiin Peda.netiin tekemälläni sähköisellä tehtävällä. Tehtävässä käytettiin HTML5 PhET-simulaatiota Forces and Motion: Basics. Oppilaat tekivät ohjeen mukaan virtuaalisen tutkimuksen ja vastasivat kysymyksiin. Tehtävän teko onnistui hyvin myös puhelimilla.

Omaa käsitystä aineen rakenteesta kerrattiin ja täydennettiin piirtotehtävällä, jossa käytettiin LibreOffice Drawta. Koneella piirtäminen oli sujuvaa. Uutena asiana opittiin objektien kiertäminen ja järjestäminen. Ainoan huonon piirroksen teki opettaja, joka innostui esittelemään vapaamuotoisen viivan käyttötaitoaan.Kurssin toinen arvioitava tehtävä oli kokeellinen ryhmätyö liikkeen malleista. Ryhmä teki työstä yhteisen raportin, joka palautettiin pdf-muodossa Peda.netiin. Raportti kirjoitettiin LibreOffice Writerillä. Kuvaajia sai tehdä Logger Prolla tai LibreOffice Calcilla. Laskut kirjoitettiin LibreOffice Mathilla.

Kurssi päättyi digikokeeseen, jonka koealustana oli Peda.net. Kaksiosaisen kokeen A osassa vastattiin suoraan oppimisalustaan. B osan vastauksissa käytettiin LibreOfficea ja Logger Prota.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti