perjantai 3. tammikuuta 2014

Kurssivalintoja lukion tuntijakoehdotuksista

Suurin osa lukion fysiikan kursseilla opiskelevista tähtää jatko-opintoihin tekniikan, luonnontieteiden tai lääketieteiden aloille. Näillä opiskelijoilla on nykyisessä lukiossa vaikeuksia saada jatko-opintoihin tarvittavat kurssit opiskeltua kolmen lukiovuoden aikana. Tuntijakoehdotuksessa pakollisten kurssien määrää vähennetään, jolloin lukiolainen voi keskittyä itselleen tarpeellisten aineiden opiskeluun. Tein vertailun kurssivalinnoista käyttäen nykyistä tuntijakoa ja tuntijakoehdotuksen vaihtoehtoja A ja C.

Käytin vertailussa kahta esimerkkiopiskelijaa, joista toinen hakee teknilliselle ja toinen lääketieteelliselle alalle. Molemmilla opiskelijoilla on valittuna pitkä matematiikka, fysiikka ja kemia. Näiden lisäksi tekniikan alalle hakeutuva opiskelija valitsee lyhyen kielen. Lääketieteelliselle alalle hakeutuva opiskelija valitsee biologian. Esimerkkiopiskelijoiden valinnat ovat taulukossa.

Tulevaisuuden lukiossa voi nykyistä paremmin keskittyä jatko-opinnoissa tarvittaviin luonnontieteellisiin aineisiin. Vaihtoehdon A luonnontieteellisten opintojen yhteisen opintokokonaisuuden yhtenä tavoitteena on jäsentää jatkokoulutusmahdollisuuksia ja tukea tulevia kurssivalintoja. Ainekohtaiset kurssimäärät pysyvät samoina kaikissa muissa aineissa paitsi fysiikassa. Fysiikan kurssimäärän vähentäminen kahdella ihmetyttää.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti